Co powinna zawierać etykieta w świetle prawa?

Każdy towar wprowadzany do obrotu na rynek musi nie tylko przejść rygorystyczne testy jakości i bezpieczeństwa, ale również być zaopatrzony w odpowiednią etykietę, dzięki której konsument uzyska podstawowe informacje na temat produktu. Liczy się więc nie tylko jej design, zwracający uwagę klienta, ale również to, co zostało na niej napisane. Co zatem powinna zawierać ta niepozorna wydawałoby się na pierwszy rzut oka naklejka?

Etykiety w świetle prawa

Czytając malutkie opisy zawarte na opakowaniach dostępnych w sklepach towarów nie zdajemy sobie zwykle sprawy z tego, że ich wygląd jest ściśle określony przez prawo polskie i europejskie. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego sprzedawca jest zobowiązany udzielić konsumentowi jasnych i zrozumiałych informacji na temat produktu, w tym m.in. opisać jego rodzaj i przeznaczenie, wskazać wytwórcę lub importera, zamieścić znaki bezpieczeństwa i zgodności ściśle określone w odrębnych przepisach. Wszystkie dane powinny być napisane w języku polskim. Dzięki takim regulacjom prawnym każdy klient jest w stanie korzystać z zakupionego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, a ponadto ma pełną świadomość tego, co nabywa.

Etykietowanie produktów żywnościowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności z dnia 25 października 2011r. (wraz z późniejszymi zmianami) jasno określa, jakie informacje według prawa powinny znaleźć się na opakowaniach spożywczych. Wytwórca musi podać m.in. nazwę towaru i dane identyfikacyjne producenta oraz importera, wykaz składników wraz z ich wartością odżywczą (zwłaszcza tych mających działanie uczulające), datę przydatności do spożycia, warunki przechowywania, sposób przygotowania oraz wagę netto.

Czy etykiety pełnią tylko funkcję informacyjną?

Oczywiście, że nie! Te niewielkie nalepki pomagają również budować świadomość marki. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane etykiety samoprzylepne to doskonały sposób na komunikację z klientem i wyróżnienie się na tle konkurencji. Warto zatem powierzyć ich druk specjalistom, gdyż tylko wtedy uzyskamy pewność, że nalepka zostanie wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi na wysokiej jakości papierze, gwarantującym niezwykłą trwałość.