Naklejki homologacyjne

Każdy kraj ma swoje odrębne przepisy dotyczące dopuszczania produktów do użytkowania. W Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, istnieją szczegółowe rozporządzenia dotyczące poszczególnych etapów uzyskania homologacji dla różnych typów urządzeń. Po wykonaniu wszystkich zaleceń możemy otrzymać naklejkę, którą jesteśmy zobowiązani umieścić w określonym miejscu.

Co to jest homologacja?

To pochodzące z greki słowo opisuje proces, w wyniku którego dane urządzenie zostaje dopuszczone do eksploatacji na terytorium państwa wydającego pozwolenie. Na podstawie badań przeprowadzonych przez wyznaczone do tego typu działań instytucje produkt uzyskuje dokumenty uprawniające go do rejestracji i certyfikat legalizujący jego sprzedaż. Temu obowiązkowi podlegają urządzenia wymienione w konkretnych przepisach prawa np. pojazdy mechaniczne, sprzęt rolniczy czy gaśniczy, kasy fiskalne itp. Brak odpowiedniej naklejki kontrolnej powoduje, że za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji odpowiada użytkownik.

Jak powinny wyglądać naklejki homologacyjne?

Wygląd i informacje, które muszą się znaleźć na każdej nalepce, są szczegółowo określone w poszczególnych rozporządzeniach. Należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące druku i materiałów użytych do produkcji. Muszą być one odporne na działanie zmiennych temperatur, szkodliwy wpływ wody czy promieni słonecznych oraz samoistne oderwanie. Powinny zostać wykonane z wielowarstwowej, samoprzylepnej folii, a wszelkie informacje naniesione za pomocą drukarki. Ważne są również graficzne elementy zabezpieczające przed fałszowaniem. Nalepki umieszcza się np. na przedniej szybie pojazdu albo innych zwykle niewymienianych częściach produktu.

Druk naklejek homologacyjnych

Stworzenie nalepki kontrolnej zgodnej z przepisami prawa wymaga wiedzy i użycia specjalistycznego sprzętu. W etykiety-polska.pl wiemy jak wydrukować naklejki homologacyjne w taki sposób, by spełniały one wszelkie normy. Do ich stworzenia używamy tylko wysokogatunkowych tuszy, dostosowanych do niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz folii, która niszczy się przy jakichkolwiek próbach usunięcia. Przyjmujemy zamówienia nawet na niewielkie nakłady.