Regulamin


Regulamin sklepu internetowego etykiety-polska.pl

2016-01-02

 

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego www.etykiety-polska.pl produktów poligraficznych, a także prawa i obowiązki w zakresie zawierania umów dotyczących tej sprzedaży.

 

1.Właściciel:

Właścicielem serwisu etykiety-polska jest FHU TĘCZA DARIUSZ ĆWIKIEL, NIP: 9551247899, REGON: 811895450, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem P/028602/99 zwany dalej „Sprzedawcą”

 

2. Warunki korzystania z serwisu

Produkty oferowane w serwisie www.etykiety-polska.pl sprzedawane są osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającą osobowości prawnej.


Z serwisu etykiety-polska.pl mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.


Konto danego klienta w systemie etykiety-polska.pl może zostać zlikwidowane przez usługodawcę w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.


Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.


Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie etykiety-polska.pl mogą być zmienione przez klienta w panelu sklepu etykiety-polska.pl

3. Zamówienia


Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia i potwierdzenie go poprzez wciśnięcie klawisza "Potwierdzenie zamówienia" jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków: dołączenie do zamówienia plików, dokonanie płatności, przekazanie zlecenia do realizacji.


Zamówienia w systemie etykiety-polska.pl można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, także w niedzielę i święta,


Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie etykiety-polska.pl będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku są ustalane indywidualnie z klientem.


Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.


Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności „za pobraniem”, a nie podjęty przez Klienta pozostaje do odbioru w siedzibie usługodawcy zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na płatność przelewem (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.


Klient realizujący zamówienie w serwisie etykiety-polska.pl wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.

 

4. Dostawa:


Zamówione w sklepie produkty dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, UPS, GLS, Siódemka, DHL.


Koszt dostawy zamówionych produktów są opisane przy każdym zamówieniu produktu.


Przesyłki dostarczane są w godzinach 9-20, w przypadku nie zastania odbiorcy kurier pozostawia awizo. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta (z winy Klienta) i jej zwrotu do Sprzedawcy, a także w przypadku ponownej wysyłki do Klienta, koszty przesyłek ponosi Klient,


Koszty przesyłek kurierskich poza granice Polski ponosi Klient, a taki koszt wyceniany jest indywidualnie.

 

5. Formy płatności:


Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT - 23%) i wyrażone są w PLN,


Wszelkie płatności w sklepie dokonywane są na zasadzie przedpłaty,


Klient może dokonać płatności w formie przelewu tradycyjnego na podstawie faktury pro formy lub za pośrednictwem płatności elektronicznych PAYU, a także w formie kredytu kupieckiego (płatność odroczona),


w przypadku zwrotu płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, a płatności zostaje zwrócona na wskazane przez Klienta konto w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych,


do każdego zamówienia dołączony jest dowód sprzedaży (faktura VAT ),


Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych, a także przyznawania rabatów poszczególnym klientom,

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty:


Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu, umowę uważa się za rozwiązaną po otrzymaniu drogą mailową lub faksem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, co zostanie potwierdzone niezwłocznie przez Sprzedawcę (również mailem lub faksem),


Zwrot płatności otrzymanej od Klienta, w przypadku rozwiązania umowy, nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot zostanie przesłany na konto wskazane przez Klienta,


Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


Jeżeli produkt jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji,


Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem systemu etykiety-polska.pl logując się na swoje konto lub kierując ją na adres skrzynki e-mail biuro@etykiety-polska.pl


Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z opisem wady, zdjęcia uszkodzonego produktu można przesłać na adres mailowy sklep@twojedruki.pl,


Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia, Sprzedawca dołoży wszelkich starań by czas oczekiwania na rozpatrzenia reklamacji nie był dłuższy niż 1-2 dni robocze,


Sprzedawca że nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych przez klienta materiałów do druku,


Drukarnia nie dokonuje korekt w materiałach otrzymanych do druku.


Pliki przesyłane do druku winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez drukarnię które są dostępne na stronie serwisu www.etykiety-polska.pl

 

7. Reklamacje na przesyłki:


Zalecamy w momencie otrzymania przesyłki sprawdzenie czy nie została ona uszkodzona w trakcie transportu, a w razie uszkodzenia spisanie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia przesyłki,


Opóźnienie w doręczeniu przesyłki także zalecamy oznaczyć na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej poprzez podanie daty i godziny doręczenia, a także przyczyny opóźnienia podanej przez przewoźnika,


Przez opóźnienie w doręczeniu przesyłki przez firmę kurierską rozumie się dostawę w terminie dłuższym niż 3 dni robocze,


W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do usługodawcy na koszt Odbiorcy,


Zalecamy jak najszybsze składanie reklamacji na termin dostawy przesyłki (do 5 dni roboczych).

 

8. Materiały do druku:


Usługodawca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.


Usługodawca nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.


Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji dostępnej na stronie internetowej. Usługodawca NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.


Wszystkie dokonywane przez usługodawcę korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.

 

9. Polityka danych osobowych:


Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U, nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)


W serwie gromadzone są następujące dane osobowe: login, hasło, nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, adres korespondencyjny lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, NIP,


Dane osobowe gromadzone są tylko w celu realizacji umów sprzedaży i obsługi płatności,


Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim do wykorzystania ich do celów marketingowych i reklamowych,


Dane przekazywane są wyłącznie firmie obsługującej płatności elektroniczne w celu obciążenia konta Klienta płatnością za zamówione produkty i firmom kurierskim w celu dostarczenia zamówionych produktów na wskazany przez Klienta adres,


Informacje handlowe przesyłane są tylko do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę,


W celu zapewnienia Klientom pełnego bezpieczeństwa danych, zbieramy tylko minimalne niezbędne informacje, potrzebne do realizacji zamówień, a przesyłanie danych między komputerem Klienta a naszym serwisem odbywa się z użyciem protokołu SSL,


Klient ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych osobowych z serwisu www.etykiety-polska.pl,


Na stronie www.etykiety-polska.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu www.etykiety-polska.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę danych osobowych właścicieli tych stron.