Reklamacje

  • Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu, umowę uważa się za rozwiązaną po otrzymaniu drogą mailową lub faksem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, co zostanie potwierdzone niezwłocznie przez Sprzedawcę (również mailem lub faksem),

  • Zwrot płatności otrzymanej od Klienta, w przypadku rozwiązania umowy, nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot zostanie przesłany na konto wskazane przez Klienta,

  • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • Jeżeli produkt jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji,

  • Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem systemu etykiety-polska.pl logując się na swoje konto lub kierując ją na adres skrzynki e-mail biuro@etykiety-polska.pl

  • Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z opisem wady, zdjęcia uszkodzonego produktu można przesłać na adres mailowy sklep@twojedruki.pl,

  • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia, Sprzedawca dołoży wszelkich starań by czas oczekiwania na rozpatrzenia reklamacji nie był dłuższy niż 1-2 dni robocze,

  • Sprzedawca że nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych przez klienta materiałów do druku,

  • Drukarnia nie dokonuje korekt w materiałach otrzymanych do druku.

  • Pliki przesyłane do druku winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez drukarnię które są dostępne na stronie serwisu www.etykiety-polska.pl