Jak przygotować projekt?

UWAGA!  Jeśli nie jesteś pewien czy twój plik jest poprawnie przygotowany to zanim złożysz zamówienie prześli go nam na adres email:   biuro@etykiety-polska.pl    z dopiskiem:

Chcę złożyć zamówienie na druk etykiet i proszę o weryfkację pliku.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW: przyjmujemy prace zamknięte, zapisane w formacie

PDF (do wersji 1.6): format netto zgodny z rozmiarem podanym w zamówieniu (trimbox)

rozdzielczość bitmap 300-360 dpi

 

fonty zamienione na krzywe bądź dodatkowo dołączone łącza osadzone w pliku

spady 1 mm na stronę (bleedbox)

 

obszar bezpieczny minimum 2 mm od krawędzi cięcia bez znaczników drukarskich (kostek kolorystycznych, znaczników cięcia, celowników itp.)

 

obrys wykrojnika zapisany na oddzielnej warstwie dokumentu umieszczonej na wierzchu, zdefiniowany jako kolor dodatkowy o nazwie CutContour, koniecznie nadrukowany (overprint); w przypadku braku obrysu wykrojnika, zostanie on dodany automatycznie w wymiarze netto pracy

 

biały poddruk, na dodatkowej warstwie umieszczonej nad warstwą drukową, jako kolor dodatkowy o nazwie

 

White_ink, nadrukowany (overprint)

 

czerń nie wymaga podbijania innymi kolorami, drobne elementy tekstowe i kody kreskowe bezwzględnie powinny być przygotowane jako 100%K, bez innych składowych kolorystycznych. Nadruk dla czerni powinien być wyłączony.

 

USTAWIENIA KOLORYSTYCZNE:

Całość pracy powinna być zapisana w przestrzeni barw CMYK (poza kolorem obrysu wykrojnika i białego poddruku): bez osadzonych profili kolorystycznych

 

kolory dodatkowe (Pantone, HKS) skonwertowane do CMYK (poza obrysem wykrojnika i białym poddrukiem). Pozostawione kolory dodatkowe będą konwertowane automatycznie do przestrzeni CMYK w oparciu o profil referencyjny ISO Coated_v2

 

DOSTARCZANIE DO DRUKU:

pliki powinny być nazwane w sposób jednorodny i umożliwiający ich bezproblemową identyfikację

używamy nazw polskich lub angielskich w nazwach NIE używamy polskich znaków diakrytycznych